אנו מאמינים כי במאמץ משותף ומקצועי ניתן להפיק את המירב והמיטב מכל אדם.

לנגד עינינו עומדים העקרונות הבאים:

 • שיפור מתמיד וקידום איכות חייהם של בעלי צרכים מיוחדים.
 • הטמעת ערך שילוב האדם המיוחד בחברה – אנו מקיימים חיי קהילה עשירים שבתוכם הפרט יכול לבוא לידי ביטוי בצורה מיטבית תוך העצמת יכולותיו, ומתן מענה לצרכיו.
 • הדייר הוא העיקר  – אנו פועלים להעצמת האדם עם המוגבלות השכלית התפתחותית להשגת חיים עם משמעות, בחירה עצמית על פי רצונותיו, זכויותיו וצרכיו, תוך שאיפה למימוש הפוטנציאל השיקומי האישי הכולל מיצוי מרבי של יכולותיהם וביטוי מלא של נטיותיהם וכישוריהם.
 • סביבה פיזית מותאמת ואסתטית ברמה הגבוהה ביותר.
 • איכות, מצוינות ומקצועיות בצורה ובתוכן ללא פשרות.

הקוד האתי ו"האני מאמין" שלנו:

 • צוות מקצועי מחוייב להקשבה, ולמתן מענה לכל צרכיו של הדייר.
 • חיפוש דרכים חדשות לפריצת גבולות, ליצירתיות ולחשיבה מחוץ לקופסא.
 • כל דייר זכאי לכבוד והערכה כאדם.
 • הדייר זכאי לפרטיות וסודיות.
 • הדייר זכאי להגנה על גופו, נפשו ורכושו.
 • הדייר זכאי למקסימום בחירה בתנאים של מינימום הגבלה.
 • הדייר זכאי לקבל את השירות המקצועי הטוב ביותר מבחינה רפואית, חינוכית, שיקומית, סוציאלית, תרבותית ואישית.
 • הדייר זכאי למיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בו, על כל היבטיו.
 • הדייר רשאי לביטוי אישי לפי יכולתו.
 • יש לשאוף להגברת עצמאותו של הדייר, תוך צמצום תלותו בצוות, ובמקביל לדאוג לקבלת תמיכה בעת הצורך.
 • משפחת הדייר הינה חלק בלתי נפרד מעולמו של הדייר והיא זכאית לכבוד והתייחסות הולמת.