אחת לשנה בוחר צוות המערך מספר דיירים מצטיינים, אשר התקדמו בצורה משמעותית באותה השנה, וזאת במטרה לחזק, להעצים ולתת מוטיבציה להתפתחות לכלל הדיירים.

נערך טקס חגיגי, בו הדיירים מקבלים תעודות הצטיינות ומוקראת  רשימת הישגיהם באותה השנה, התקדמות בעבודה, נתינה לאחרים, פעילות חברתית ועוד.