אנו מאמינים כי במאמץ משותף ומקצועי ניתן להפיק את המירב והמיטב מכל אדם.

לנגד עינינו עומדים העקרונות הבאים:

הקוד האתי ו"האני מאמין" שלנו: