מסגרת לקידום אישי

מסגרת הדיור בקהילה נועדה לאפשר לדייריה איכות חיים, שמתבטאת בין היתר גם בכך שלכל דייר ניתנת האפשרות לפתח מיומנויות אישיות וחברתיות, שתאפשרנה לו עצמאות רבה יותר, מיצוי הפוטנציאל האישי ופיתוח כישורים ויכולות שניחן בהן.

המטרה המרכזית היא להביא את הדיירים לשילוב מרבי במסגרות הקהילה הקיימות ולחיים הקרובים ככל האפשר לחיים הרגילים.
מטרה זו מושגת על-ידי בניית תוכנית קידום וטיפול אישית לכל דייר המותאמת ליכולתו ומתחשבת ברצונו.

התוכנית האישית נבנית על-ידי הצוות המקצועי במסגרת בשיתוף עם הדייר ומשפחתו. התוכנית מבוססת על אבחון הדייר במספר תחומי חיים מרכזיים, על פיהם נקבעות המטרות הטיפוליות.

לימוד ועידוד לעצמאות:

בתחום זה המטרה היא לאפשר לדייר להגיע למידה מירבית של עצמאות במספר מישורים :

v     עזרה עצמית בתחום הפיזי: רחצה, שירותים, שמירה על היגיינה וכד'.

v     אכילה: הרגלי אכילה, הכנת ארוחות וכד'.

v     לבוש: קניית ביגוד על פי טעמו האישי, המותאם לאופנה העכשווית, לעונות השנה, לגיל ולמבנה גופו של הדייר ולאירועים שונים.

v     בריאות ובטיחות:  הישמרות מפציעות, השגת עזרה, מודעות לסכנות וכד'.

v     מיומנויות חיי יום-יום: שימוש בכסף, מכשירי חשמל, שימוש בתחבורה ציבורית, ביצוע קניות ורכישות, התמצאות במשק הבית וכד'.

v     שימוש במשאבים קהילתיים: התמצאות ושימוש מירבי במשאבי הקהילה הקרובה – קופת-חולים, דואר, מכולת, מספרה, בריכה, בית-קולנוע וכד'.

תעסוקה:

בתחום זה המטרה היא לאפשר לדייר להשתלב במסגרת תעסוקה בהתאם לכישוריו ויכולותיו.

v     יש להבטיח שהדייר יימצא במקום עבודה מתאים, שמקפיד על כללי בטיחות ושאין ניצול של הדייר במספר שעות העבודה, בדרישות ממנו בזמן העבודה ובתמורה הכספית הניתנת לו תמורת עבודתו.

התפתחות חברתית:

בתחום זה המטרה היא לאפשר לדייר התפתחות ורכישת מיומנויות בשני מישורים :

v     מיומנויות חברתיות: יצירת ופיתוח קשרים חברתיים, מיומנויות תקשורת, התחשבות בזולת וכד'.

v     תרבות פנאי: צריכת שעות הפנאי עפ"י העדפותיו האישיות של הדייר, כשהשאיפה היא שישתלב בפעילות הפנאי המיועדות לכלל אוכלוסיית הקהילה בה מתגורר

    (מתנ"ס, בריכה, מסעדות וכד'..)

התפתחות אישית:

v     הדייר יזכה להכוונה כך שיוכל להגיע למימוש מירבי של מיומנויותיו האישיות, תוך שימת דגש על מיומנויות והתנהגויות בתחום החברתי-מיני.

התפתחות קוגניטיבית:

v     פיתוח מיומנויות קוגניטיביות והסתגלותיות של הדייר, שכלול יכולת הלמידה, הכללה וההסקה.